Patrícia Parvová

Asistent trénera pre tanečné kurzy.