Mgr. Jozef Solus

Hlavný tréner Solus Dance Academy
diplomovaný učiteľ tanca
tréner tanečného športu
choreograf a medzinárodný rozhodca

Komenského 584/11
058 01 Poprad
Tel: 0903 550 929
solusdance@gmail.com